Piedāvājums senioriem

Sākot no datora ieslēgšanas, līdz pat informācijas meklēšanai internetā, e-pasta lietošanai un saziņai Skype.

Izdevīgs piedāvājums un unikāls atbalsts senioriem.

Sadarbības partneri

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā apvienoja un joprojām apvieno organizācijas un individuālos biedrus.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

Izglītības un zinātnes ministrija

Vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Latvijas Pašvaldību savienība

Biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku.