WiFi pārklājuma karte

Kartē attēlotajiem WiFi piekļuves punktiem ir informatīvs raksturs. Lai noskaidrotu precīzu informāciju par kāda WiFi piekļuves punkta atrašanos konkrētā vietā, lūgums zvanīt uz 177.

[IEVĒRO] Punktu izvietojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

icon 1 Bezmaksas WiFi punkti  icon 2 Maksas WiFi punkti

WiFi karte 980x560 2017 LV