IT sistēmu un lietojumu aplikāciju administrēšana

IT sistēmu administrēšanas pakalpojums ļauj uzņēmumiem fokusēties uz savu pamatbiznesu, IT sistēmu uzturēšanu un attīstību nododot profesionāla pakalpojuma sniedzēja atbildībā.

Sazināties

Mūsu pakalpojuma galvenās priekšrocības:

 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Sistēmu plānošanā, ieviešanā un uzturēšanā tiek piesaistīti speciālisti ar atbilstošu sistēmu un/vai iekārtu ražotāju sertifikāciju;
 • Pieejamas jaunākās un modernākās tehnoloģijas;
 • Sistēmu nepārtraukta darbība, pieejamība un uzraudzība 24/7 režīmā;
 • Kvalificēts tehniskās palīdzības dienests un sertificēti atbalsta konsultanti;
 • Viena atbildīgā kontaktpersona par IT sistēmu izvietošanu, infrastruktūras izveidi, ieviešanu un administrēšanu.

Klienta ieguvumi no IT sistēmu nodošanas ārpakalpojumā:

 • Operatīvo darbības izmaksu samazinājums, jo nav jāiegulda IT personāla uzturēšanā un attīstībā;
 • Efektīvāk tiek izmantoti uzņēmuma resursi;
 • Samazinās riski, kas saistīti ar IT personāla kompetenci vai IT personāla atrašanos atvaļinājumā un/vai darba attiecību pārtraukšanu;
 • Viegli paplašināms vai samazināms IT sistēmu uzturēšanas apjoms atbilstoši biznesa prasībām;
 • Prognozējams un viegli pārskatāms IT izmaksu budžets.

Lattelecom IT sistēmu administrēšanas pakalpojums ietver serveru operētājsistēmu, datubāzu sistēmu, kā arī aplikāciju ieviešanu un administrēšanu.

Uzturēšana un administrēšana


Serveru operētājsistēmu
 uzturēšana un administrēšana ietver:

 • Ražotāja atbalstītas operētājsistēmas un ar to saistīto programmatūras komponenšu uzstādīšanu un uzturēšanu atbilstoši SLA parametriem;
 • Operētājsistēmas un ar to saistītās programmatūras izmaiņu vai labojumu uzstādīšanu un periodisku atjaunināšanu saskaņā ar ražotāja prasībām vai atbilstoši uzņēmuma IT politikas nosacījumiem;
 • Operētājsistēmas un ar to saistītās programmatūras parametru maiņu, kā arī kontaktēšanos ar programmatūras izstrādātāju pārstāvjiem;
 • Operētājsistēmas programmatūras 24 stundu uzraudzību;
 • Preventīvu problēmu un aktuālo incidentu novēršanu;
 • Izmantotās un pieejamās serveru jaudas kontroli.


Datubāzu vadības sistēmu
 serveru uzturēšana un administrēšana ietver:

 • Datu bāzu programmatūras instalāciju un periodisku atjaunināšanu saskaņā ar ražotāja prasībām vai atbilstoši uzņēmuma IT politikas nosacījumiem;
 • Datu bāzu sistēmas sākotnējās konfigurācijas izveidi;
 • Datu bāzu darbības uzturēšanu atbilstoši SLA parametriem;
 • Datu bāzu pieejas, jaudas un izpildes darbību uzraudzību;
 • Periodisku datubāzes veiktspējas analīzi un uzlabojumu rekomendāciju izveidi;
 • Lietojumam specifisku procedūru – instrukciju izpildes kontroli;
 • Lietotāju administrēšanu, speciālo sistēmas lietotāju izveidi;
 • Atbalstu trešās puses aparatūras un programmatūras instalācijas gaitā;
 • Preventīvu problēmu diagnostiku un novēršanu 24 stundas diennaktī;
 • Incidentu novēršanu.

 
Aplikāciju uzturēšana un administrēšana ietver:

 • Aplikāciju un tās komponenšu instalāciju;
 • Aplikāciju darbības uzturēšanu atbilstoši SLA parametriem;
 • Aplikāciju darbības ikdienas kontroli (monitoringa ziņojumu analīzi, kļūdu ziņojumu apstrādi, log-failu analīzi);
 • Aplikācijas veiktspējas, pieejamības un kapacitātes kontroli;
 • Papildinājumu, labojumu paku un jauninājumu uzstādīšanu;
 • Saziņu ar programmatūras izstrādātājiem, ja tiek konstatētas programmatūras koda kļūdas;
 • Incidentu un problēmu risināšanu 24 stundas diennaktī;
 • Aplikācijas procesu un darbības optimizācijas piedāvājuma sagatavošanu.

 
Ņemot vērā Lattelecom pieredzi programmēšanā, piedāvājam veikt arī esošo aplikāciju koda pārvaldību, kas sevī iekļauj:

 • Programmatūras koda kļūdu labošanu;
 • Konsultācijas par programmatūras funkcionalitāti, iespējām, ierobežojumiem;
 • Programmatūras piegāžu noformēšanu atbilstoši saskaņotajiem principiem;
 • Izmaiņu analīzi un realizācijas piedāvājumu sagatavošanu;
 • Izmaiņu realizāciju atbilstoši saskaņotajiem realizācijas piedāvājumiem un plāniem;
 • Izmaiņu testēšanu un kļūdu labošanu;
 • Pēc ieviešanas garantijas nodrošināšanu.