Kursi

Piedāvājam dažādus mācību kursus, izmantojot visā pasaulē atzītas mācību metodes un standartus. Apmācības vada pasniedzēji, kuri ir savas jomas profesionāļi ar praktisko pieredzi, kā arī ieguvuši atbilstošus un atzītus tehnoloģiju ražotāju vai citus sertifikātus, kas apliecina kvalifikāciju, zināšanas un prasmes. Nodrošinām iespēju kārtot starptautiski atzītus sertifikācijas eksāmenus pēc mācību kursu apmeklēšanas, tādējādi apliecinot mācībās iegūtās zināšanas.

Nodrošinām arī klientu biznesa mērķiem un vajadzībām pielāgotas mācību programmas un kursus, kuri tiek izstrādāti, ņemot vērā klienta darbinieku sākotnējo IT prasmju līmeni, uzņēmuma IT infrastruktūru un mērķus. Atbilstoši izstrādātajai apmācību programmai tiek izstrādāti arī zināšanu novērtēšanas testi, lai novērtētu apmācību rezultātus un ieguvumus.

Sazināties

1. Starptautisko standartu un ražotāju autorizētie kursi profesionālo prasmju uzlabošanai.

Apmācību kursu īpašības:

  • Sertificēti pasniedzēji;
  • Ražotāju autorizēti mācību materiāli un laboratorijas;
  • Autorizētas mācību programmas;
  • Starptautiski sertifikācijas eksāmeni pēc kursu apguves.

2. Klientu biznesa mērķiem un vajadzībām pielāgotas apmācību programmas un kursi.

Apmācību kursu īpašības:

  • Pieredzējuši un sertificēti pasniedzēji pieaugušo auditorijai;
  • Metodes iemaņu un prasmju novērtēšanai;
  • Pielāgoti un īpaši izstrādāti mācību materiāli.

Daži no mūsu apmācību virzieniem

 
Projektu vadība

Plašs projektu vadības kursu portfelis (PMP® sertifikācijas kursi, PRINCE2®, CompTIA® Project+, Agile Project Management un citi kursi) dažādiem projektu vadības zināšanu līmeņiem – gan iesācējiem, gan pieredzējušiem darbiniekiem, gan arī projektu vadības profesionāļiem. Iespēja apgūt dažādas projektu vadības metodes un rīkus – RUP, SCRUM, Microsoft Project un citas iespējas.

Mācības kursos notiek projektu vadībā pieredzējušu pasniedzēju vadībā, apgūstot projektu vadības teoriju, apskatot un analizējot reālas biznesa vides projektus, kā arī veidojot un prezentējot jaunus projektus. Termiņā pabeigti projekti, izpildītas projektu prasības, projekta budžeta izpilde, rezultātā labāki produkti un pakalpojumi - tās ir lietas, kas veicinās jūsu biznesa attīstību un izaugsmi.

Uzzināt vairāk


IT pakalpojumu vadība (ITIL)

Kopš 2002. gada nodrošinām ITIL®, kas ir pasaulē plaši zināma un lietota pieeja IT pakalpojumu vadībai, mācības kursu. Šobrīd piedāvājam ITIL Foundation un Intermediate līmeņa mācības.

Mācību kursus pasniedz ITIL sertificēti pasniedzēji ar starptautisku un praktisku pieredzi dažādās IT nozares jomās, tādējādi kursu teorētiskais saturs tiek papildināts ar reāliem uzņēmumu IT pārvaldības piemēriem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Uzlabota produktivitāte, klientu apmierinātība ar IT pakalpojumiem, trešo pušu pakalpojumu piegāde, zināšanu un pieredzes izmantošana, uzlaboti IT pakalpojumi un samazinātas izmaksas - tie ir uzņēmuma galvenie ieguvumi, ieviešot ITIL.

Uzzināt vairāk


Biznesa analīze

Nodrošinām arī biznesa analīzes apmācības – Business Analysis, CBAP® un CCBA® examination preperation course biznesa un sistēmu analītiķiem. Certified Business Anakysis Professional (CBAP) sertifikācija ir profesionāla sertifikācija biznesa analītiķiem. Intensīva 5 dienu apmācība notiek CBAP sertificēta pasniedzēja vadībā.

CBAP sertifikācijas ieguvēji ir eksperti uzņēmuma vajadzību identificēšanā un labāko risinājumu noteikšanā. Arvien vairāk un vairāk uzņēmumi novērtē CBAP sertifikāciju, kā arī vērtību un kompetences, ko dod CBAP sertificēti profesionāļi uzņēmumiem.

Uzzināt vairāk
Microsoft

Esam Microsoft zelta sertificētais partneris mācību risinājumos, sākot no 1996. gada. Mūsu pasniedzējiem ir plaša pieredze dažādu Microsoft tehnoloģiju un lietojumprogrammu mācību vadīšanā – Office, Windows operētājsistēmas, Windows Server, Exchange, Lync Server, SharePoint, SQL Server, Visual Studio un citas.

Nodrošinām dažādu zināšanu līmeņu Microsoft mācības gan uzņēmumu datorprogrammu lietotājiem, gan IT tehniskajiem darbiniekiem. Tiek sagatavoti arī .net izstrādātāji, sistēmu analītiķi, SQL datu bāzu un SharePoint aplikāciju izstrādātāji.

Mūsu klienti ir IT uzņēmumi, bankas, valsts nozares organizācijas un citi uzņēmumi. Kursi notiek speciāli aprīkotās datorklasēs, izmantojot Microsoft autorizētus mācību materiālus un laboratorijas praktiskajiem darbiem. 40% kursu saturu veido teorija, 60% - praktiskie darbi.

Uzzināt vairāk


Oracle

Esam vienīgais Oracle sertificētais mācību centrs Latvijā, kas organizē Oracle mācību kursus informāciju tehnoloģiju speciālistiem kopš 2009. gada. Nodrošinām Oracle tehnoloģiju apmācību atbilstoši starptautiski atzītiem mācību standartiem pasniedzēja kvalifikācijai, mācību materiāliem, telpām un apmācību vadībai kopumā.

Oracle mācību kursi palīdz darbiniekiem sagatavoties Oracle Certified Associate, Oracle Certified Professional, Oracle Certified Master un citām Oracle sertifikācijām, kas ir prestižas un atzītas visā pasaulē.


Uzzināt vairāk


Cisco

Esam ražotāja Cisco, kas ir vadošajās ražotāju pozīcijās pasaulē telekomunikāciju nozarē, autorizētais apmācību partneris – Cisco Learning Partner Associate (LPA). Mācību kursi sagatavo CCENT, CCNA Routing and Switching, CCNA Voice, CCNA Wireless, CCNA Security, CCDA, CCNP un citām Cisco sertifikācijām.

Cisco mācību kursus vada Cisco sertificēti pasniedzēji, kuriem ir praktiska pieredze tīklu arhitektūras un citu risinājumu plānošanā, projektēšanā un ieviešanā. Apmācībās izmantojam Cisco autorizētus materiālus – grāmatas un laboratorijas. Visas iepriekš minētās kursu īpašības vai sastāvdaļas apliecina, ka mācības būs kvalitatīvas, atbildīs ražotāja noteiktajiem standartiem un palīdzēs darbiniekam sasniegt uzņēmuma izvirzītos uzdevumus un mērķus.


Uzzināt vairāk


Par citiem mūsu virzieniem varat uzzināt šeit.